Pravidla soutěže „JATOMI & BERLITZ CHALLENGE – CHECK-INs“

Jatomi soutez na web

I. Pořadatel

 1. Pořadateli a vyhlašovateli soutěže jsou Vzdělávací a jazykové centrum s.r.o, IČ: 03992845, se sídlem Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1 (dále jen „vyhlašovatel“) a Pure Health and Fitness s.r.o., IČ: 28956125, se sídlem V celnici 1031/4, Praha 1 (dále jen "vyhlašovatel").  

II. Předmět a umístění soutěže

 1. Předmětem soutěže je opakovaná návštěva klubů Jatomi s oznámením své polohy na sociální síti Facebook a/nebo Instagramu s hashtagem #berlitzcheckin a  dáním like na Facebooku stránce @BerlitzPraha. Nejčastější návštěvník, který splní podmínky, získá intenzivní individuální jazykový kurz dle vlastního výběru v Berlitz Praha v rozsahu 20 lekcí a 3měsíční licenci CyberTeachers.
 2. Soutěž probíhá v prostředí internetové komunitní sítě Facebook, Instagram a na stránce vyhlašovatele @BerlitzPraha a @Jatomicesko a www.berlitzpraha.cz  v období od 26.3.2018 do 26.4.2018. 

 3. Průběh soutěže je rozdělen do 2 části:

  1. zpracování přihlášek účastníků soutěže v období od 26.3.2018 do 26.4.2018;
  2. výběr vítězných odpovědí odbornou porotou dne 27.4.2018.

III. Účast v soutěži  

 1. Účastnit se soutěže mohou všichni uživatelé komunitní sítě Facebook a Instagram. Každý účastník je oprávněn účastnit se soutěže opakovaně v obodbí soutěže, avšak pouze jednou v jeden den.
 2. Svou účast může účastník soutěže vytvořit a zaslat tímto způsobem:
 3. Opakovanou návštěvou klubů Jatomi s oznámením své polohy na sociální síti Facebook a/nebo Instagramu s hashtagem #berlitzcheckin a  dáním like na Facebooku stránce @BerlitzPraha. Nejčastější návštěvník, který splní podmínky, získá intenzivní individuální jazykový urz dle vlastního výběru v Berlitz Praha v rozsahu 20 lekcí a 3měsíční licenci CyberTeachers s možností uplatnění v Berlitz Praha do 20.12. 2018. 
 4. Účastník soutěže svým příspěvkem označeného hashtegem #berlitzcheckin v klubech Jatomi a likem Facebookové stránce @BerlitzPraha  poskytuje vyhlašovatelům bezúplatně výhradní licenční oprávnění příspěvěk účastníka soutěže libovolným způsobem zveřejnit a dále jej užít bez územního, množstevního, časového a technologického omezení všemi známými způsoby užití v souvislosti s konáním soutěže. Licence se uděluje zejména na použití odpovědi pro účely užití na internetových stránkách vyhlašovatelů, v tiskovinách (např. propagačních) šířených vyhlašovately, pro reklamní a marketingové účely vyhlašovatelů, jeho výrobků a služeb. Vyhlašovatelé nebude povinni licenci využít a budou oprávněni upravit návrh jakýmkoli způsobem pro své potřeby. V případě, že vyjde najevo, že účastník soutěže svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo jiná práva vyplývající z duševního vlastnictví, je za takové porušení plně odpovědný. Vyhlašovatelé soutěže hashtagem #berlitzcheckin označené příspěvky nevrací a jsou oprávněni je po ukončení soutěže zlikvidovat. Vyhlašovatelé si vyhrazují právo nevyhlásit jako vítěznou odpověď žádnou.

 

IV. Průběh soutěže  

 1. Soutěžící budou uživatelé sítě Facebook a Instagram. Každý soutěžící může v rámci soutěže oznámit svou polohu v klubech Jatomi se soutěžním  hastagem #berlitzcheckin opakovaně, avšak pouze pouze jednou za jeden den.
 2. Vyhlašovatel nesmí být žádný z účastníků soutěže.
 3. Vyhlašování  výherních statusů bude probíhat po celou dobu soutěže, tj. od 26.3.2018 do 26.4.2018.
 4. Členy odborné poroty určují vyhlašovatelé.

 

V. Ceny pro vítěze

 1. Účastník, jehož statusy s oznámením polohy budou nejčastější a který splní podmínky, získá intenzivní individuální jazykový kurz dle vlastního výběru v Berlitz Praha v rozsahu 20 lekcí a 3měsíční licenci CyberTeachers.

 2. Druhý a třetí účastník, který bude nejčastější návštěvník a splní podmínky získá 3měsíční licenci CyberTeachers – interaktivní online výuku jazyků.

 3. Čtvrtý až stopadesátý účastník, který splní podmínky soutěže získá 1měsíční licenci CyberTeachers nebo poukaz 1 000 Kč na jakýkoli individuální jazykový kurz v Berlitz Praha do konce r. 2018.

VI. Závěrečné ustanovení

 1. Vyhlašovatelé soutěže si vyhrazují právo soutěž předčasně ukončit.
 2. Účastník soutěže bere na vědomí, že na poskytnutí ceny není právní nárok.
 3. Výsledky soutěže mohou být zveřejněny na síti Facebook na stránce @BerlitzPraha a @Jatmicesko. Výherci budou vyrozuměni prostřednictvím zprávy zaslané účastníkovi vyhlašovatelem přes Facebook a Instagram případně e-mailem. Výhry budou výhercům předány v sídle vyhlašovatele Vzdělávací a jazykové centrum s.r.o v dohodnutém termínu.
 4. Zapojením se do soutěže vyslovuje účastník souhlas se shora uvedenými podmínkami soutěže, zavazuje se k jejich dodržování, jakož i k dodržování pravidel sítě Facebook a/nebo Instagram. Zapojením se do hry uděluje účastník soutěže vyhlašovatelům soutěže dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení (nebo uživatelské jméno v síti Facebook a Instagram a emailu), případně adresa bydliště, a to pro účely evidence účastníků soutěže, vyhlášení výsledků soutěže, zveřejnění informace o výsledcích soutěže a využití v propagačních materiálech vyhlašovatele, na jeho internetových stránkách a v jeho provozovnách, případně pro účely předání či zaslání výhry. Souhlas je udělován na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení.
 5. Účastník prohlašuje, že je seznámen s charakterem a funkcí sítě Facebook a Instagram a je si vědom toho, že v důsledku umístění osobních údajů na stránku svého profilu či do příspěvků mohou být tyto údaje přístupné třetím osobám zejména v rámci sítě Facebook, Instagram a v rámci internetu.Chcete se zeptat?
2000 znaků zbývá
MyBerlitz


Zapomněli jste heslo?