Pravidla soutěže „V pohybu – soutěž Berlitz Praha“

I. Pořadatel

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Vzdělávací a jazykové centrum s.r.o, IČ: 03992845, se sídlem Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1 (dále jen „vyhlašovatel“).

II. Předmět a umístění soutěže

 1. Předmětem soutěže je zaslání správné odpovědi na soutěžní otázku ve znění: „V jakém roce bylo založeno jazykové centrum Berlitz Praha?“
 2. Soutěž probíhá v prostředí internetové komunitní sítě Facebook na stránce vyhlašovatele @BerlitzPraha a www.berlitzpraha.cz  v období od 30.1.2018 do 25.2.2018.
 3. Průběh soutěže je rozdělen do 2 části:

  1. zpracování odpovědí účastníků soutěže v období od 30.1.2018 do 25.2.2018;
  2. výběr vítězných odpovědí odbornou porotou dne 26.2.2018.

III. Účast v soutěži  

 1. Účastnit se soutěže mohou všichni uživatelé komunitní sítě Facebook. Každý účastník je oprávněn účastnit se soutěže pouze s jednou zaslanou odpovědí na soutěžní otázku a přidáním lajku facebookové stránce @BerlitzPraha.
 2. Své odpovědi může účastník soutěže vytvořit a zaslat tímto způsobem:
 3. Zasláním odpovědi prostřednictvím emailové zprávy na s uvedením jména, příjmení a do předmětu zprávy „Soutez Berlitz“. První, desátá, dvacátá, třicátá, čtyřicátá, padesátá, šedesátá, sedmdesátá, osmdesátá a devadesátá správná příchozí odpověď získává jeden VIP voucher na týdenní členství v klubech Jatomi s možností uplatnění do 31.3.2018. 
 4. Účastník soutěže zasláním odpovědi na soutěžní otázku poskytuje vyhlašovateli bezúplatně výhradní licenční oprávnění odpověď účastníka soutěže libovolným způsobem zveřejnit a dále jej užít bez územního, množstevního, časového a technologického omezení všemi známými způsoby užití v souvislosti s konáním soutěže. Licence se uděluje zejména na použití odpovědi pro účely užití na internetových stránkách vyhlašovatele, v tiskovinách (např. propagačních) šířených vyhlašovatelem, pro reklamní a marketingové účely vyhlašovatele, jeho výrobků a služeb. Vyhlašovatel nebude povinen licenci využít a bude oprávněn upravit návrh jakýmkoli způsobem pro své potřeby. V případě, že vyjde najevo, že účastník soutěže svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo jiná práva vyplývající z duševního vlastnictví, je za takové porušení plně odpovědný. Vyhlašovatel soutěže zaslané odpovědi nevrací a je oprávněn je po ukončení soutěže zlikvidovat. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit jako vítěznou odpověď žádnou.

 

IV. Průběh soutěže  

 1. Soutěžící budou uživatelé sítě Facebook. Každý soutěžící může v rámci soutěže odeslat odpověď na soutěžní otázku pouze jednou.
 2. Vyhlašovatel nesmí být žádný z účastníků soutěže.
 3. Vyhlašování správných výherních odpovědí bude probíhat po celou dobu soutěže, tj. od 29.1.2018 do 26.2.2018.
 4. Členy odborné poroty určuje vyhlašovatel.

 

V. Ceny pro vítěze

 1. Účastník, jehož odpověď bude vyhodnocena jako 1., 10., 20., 30., 40., 50., 60., 70., 80. a 90. správná příchozí, získá  1 VIP voucher na týdenní členství v klubech Jatomi opravňující neomezený vstup do klubů v průběhu 7 za sebou jdoucích dnů. Voucher lze uplatnit nejpoději do 30.3.2018.

VI. Závěrečné ustanovení

 1. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž předčasně ukončit.
 2. Účastník soutěže bere na vědomí, že na poskytnutí ceny není právní nárok.
 3. Výsledky soutěže mohou být zveřejněny na síti Facebook na stránce @BerlitzPraha. Výherci budou vyrozuměni prostřednictvím zprávy zaslané účastníkovi vyhlašovatelem přes e-mail. Výhry budou výhercům předány v sídle vyhlašovatele v dohodnutém termínu.
 4. Zapojením se do soutěže vyslovuje účastník souhlas se shora uvedenými podmínkami soutěže, zavazuje se k jejich dodržování, jakož i k dodržování pravidel sítě Facebook. Zapojením se do hry uděluje účastník soutěže vyhlašovateli soutěže dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení (nebo uživatelské jméno v síti Facebook), případně adresa bydliště, a to pro účely evidence účastníků soutěže, vyhlášení výsledků soutěže, zveřejnění informace o výsledcích soutěže a využití v propagačních materiálech vyhlašovatele, na jeho internetových stránkách a v jeho provozovnách, případně pro účely předání či zaslání výhry. Souhlas je udělován na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení.
 5. Účastník prohlašuje, že je seznámen s charakterem a funkcí sítě Facebook a je si vědom toho, že v důsledku umístění osobních údajů na stránku svého profilu či do příspěvků mohou být tyto údaje přístupné třetím osobám zejména v rámci sítě Facebook a v rámci internetu.Chcete se zeptat?
2000 znaků zbývá
MyBerlitz


Zapomněli jste heslo?