Výsledky vědecké zprávy o účinnosti virtuální třídy Berlitz

Účinnost studia cizích jazyků pomocí virtuální třídy Berlitz mohou potvrdit nejen studenti, kteří virtuální výuku jazyků absolvovali, ale nyní i dokument, který zpracovala uznávaná lingvistka Nicole Ziegler z Havajské univerzity. Tento dokument potvrzuje, že metody výuky ve virtuální třídě jsou nejen účinné, ale
i velmi student-friendly.


online jazykové kurzyNicole Ziegler, Ph.D.

Nicole Ziegler je uznávanou osobností mezi lingvisty a její postavení potvrzují akademické tituly získané na Havajské univerzitě v Manoa, Univerzitě v Georgtownu, Washington, DC. nebo na Univerzitě Severní Arizony ve Flagstaffu. Nicole Ziegler se věnuje výzkumu v oblasti výuky cizích jazyků a v této oblasti je autorkou mnoha publikací a držitelkou mnohých ocenění.

Virtuální třída Berlitz

Způsob výuky ve virtuální třídě Berlitz (BVC) je typem komunikace zprostředkované výpočetní technikou (computer-mediated communication - CMC), konkrétně komunikace synchronní. Dokument klade do popředí všechna
specifika komunikace zprostředkované počítačem, konkrétně ta, která přispívají
k rychlému naučení jazyka a jeho efektivnímu zautomatizování u konkrétního studenta.

Virtuální třída Berlitz nabízí všechny výhody virtuální výuky, které jsou srovnatelné s výukou tváří v tvář:

  • použití audia a videa,
  • vizuální podněty - výrazy obličeje a gestikulace.

Zkombinováním technických vymožeností s dlouholetou tradicí výuky jazyků
v Berlitz
vznikl ojedinělý způsob výuky jazyků, který tak přibližuje a usnadňuje studium jazyků těm, kteří nemohou denně dojíždět na jazykové kurzy nebo cítí ostych před druhými a díky BVC se mohou volně a uvolněně vyjadřovat.

Ze studie vypracované profesorkou Nicole Ziegler vyplývá, že studenti jazyků ve virtuální třídě mají ke studiu jazyků obecně pozitivnější postoj k této metodě zaujímají pozitivní přístup.

Počítač jako pomocník studentů cizích jazyků

Jedním z přínosů počítačem zprostředkované komunikace je možnost využívat pro učení cizího jazyka práci s textem. Jak ze strany vyučujícího, v tomto případě materiálů připravených týmem Berlitz, tak ze strany studentů. Zvýrazňování textů tučným písmem, využití zvýrazňovače nebo různých velikostí písma pomáhá studetům zorientovat se v materiálech a dosahovat lepších studijních výsledků.

Zde si můžete stáhnout podrobné reporty o výzkumu v angličtině.

Kurzy jazyků ve virtuální třídě

Jestliže se zajímáte o virtuální výuku jazyků v Berlitz, obraťte se, prosím, na nás.
Mohlo by Vás zajímat

Chcete se zeptat?
2000 znaků zbývá
MyBerlitz


Zapomněli jste heslo?