Vydavatel těchto stránek

Vzdělávací a jazykové centrum s. r. o.
Palác Archa
Na Poříčí 1047/26
110 00 Praha 1
Tel: +420 736 627 262

E-mail:
Výkonný ředitel: Michal Nadzon,
Registrace: C.241078 vedená u Městského obchodního soudu v Praze
IČO: 03992845
DIČ: CZ03992845

 

Jsme držiteli ISO 9001 – standardu pro systém managementu kvality.

ISO9001

 

Copyright


© Copyright Vzdělávací a jazykové centrum s.r. o. Veškerá práva vyhrazena. Text, fotografie, grafika, zvuk, animace i video a veškeré grafické úpravy na webových stránkách Berlitzpraha.cz jsou pod ochranou autorského práva a dalších souvisejících zákonů na ochranu duševního vlastnictví.
Kopírování, šíření nebo změny těchto stránek i umožňování přístupu třetích stran pro komerční účely je zakázáno. Upozorňujeme, že některé emblémy na těchto stránkách podléhají ochraně autorského práva třetích stran.

Ochranné známky
Pokud není uvedeno jinak, veškeré ochranné známky na těchto stránkách jsou registrovanými obchodními známkami Berlitz. Jedná se především o značky a emblémy.

Označení zdroje fotografického materiálu
V oblasti redakčních úprav byl částečně použit materiál z tohoto zdroje:
Photocase, 1210-601 Jervis Street, Vancouver V6E 2E2, Canada http://www.photocase.com/de/

Odmítnutí odpovědnosti
Na vytvoření a sestavení těchto webovských stránek byla vynaložena maximální možná péče. Jejich obsah se průběžně rozšiřuje a aktualizuje. Nicméně nelze poskytnout žádné záruky s ohledem na jejich správnost a přesnost údajů, které tyto stránky obsahují. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za škody, vyplývající přímo či nepřímo z používání těchto webovských stránek, pakliže škoda není způsobena záměrně nebo z nedbalosti.
Více informací o společnosti Vzdělávací a jazykové centrum s. r. o. získáte na stránce kontakt.

Poskytování odkazů zakládá za určitých podmínek odpovědnost za obsah stránek, na které odkaz směřuje. Z tohoto důvodu se výslovně distancujeme od veškerého obsahu, který je na takových stránkách uveden a od veškerých odkazů zveřejněných na stránkách, na které odkazujeme, a nejsme odpovědni za jejich obsah. Neseme odpovědnost výhradně za ty webové stránky, u nichž jsme schopni ovlivnit design a obsah. V případě, že na jakékoli z výše uvedených stránek naleznete jakýkoli nezákonný odkaz, text nebo materiál ke stažení, sdělte nám to, prosím, abychom mohli odpovídající odkaz odstranit z našich stránek.

Informace o rámovacích technikách
Bez výslovného svolení společnosti Vzdělávacía jazykové centrum s. r. o., a to v písemné podobě, není povoleno používat pro vkládání jakýchkoli obchodních známek, emblémů nebo jiných údajů společnosti Berlitz chráněných autorským právem (včetně obrázků, textů, rozvržení stránek nebo grafické úpravy) na jiné webovské stránky metodu rámování.

Zákaz používání
Používání nebo kontaktování těchto webovských stránek za účelem narušování či poškozování jejich obsahu nebo bezpečnostních opatření ani za účelem obtěžování nebo hanobení společnosti Berlitz, jejích produktů, služeb nebo jejích zaměstnanců je přísně zakázáno. Dále je zakázáno zasílat těmto stránkám nebo jejich prostřednictvím nevyžádanou elektronickou poštu (spam).

Souhlas
Používáním těchto stránek jejich uživatel souhlasí s těmito podmínkami, kterými se řídí veškeré používání a jeho důsledky.

Změny
Společnost Vzdělávací a jazykové centrum s. r. o. si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny těchto webovských stránek i podmínek, jimiž se řídí, což nabývá platnosti dnem zveřejnění těchto změn.
Chcete se zeptat?
2000 znaků zbývá