Manažerské kurzy vedené v anglickém jazyce


Manažerské kurzy BerlitzManažerská školení Berlitz nabízejí informace spojené s vlastní praxí, expertízou a podněty. Pokud se Váš tým skládá i z cizojazyčně mluvících kolegů, je potřeba vést školení v některém společném jazyce, nejčastěji v angličtině. I takové požadavky jsme schopni vyplnit.

Centrum pro vzdělávání manažerů Berlitz Praha nabízí manažerské kurzy vedené v angličtině.
Vaši manažeři si v rámci kurzů vyzkouší různé vzorové situace a naučí se z nich vytěžit maximum pro svého zaměstnavatele.

Nabídka manažerských kurzů

  • Kurzy prezentačních dovedností – sdělení a jeho forma jsou základem komunikace. Naučte se prezentovat svoje myšlenky a projekty účinně a cíleně.
  • Kurzy komunikačních dovedností – komunikace nás provází dnes a denně. Buďte sebejistí, ale zároveň respektujte svého partnera!
  • Kurzy řízení lidských zdrojů – v konkurenčním prostředí hodně záleží na lidských zdrojích, se kterými pracujete. Vyznejte se ve spletitých vztazích a využijte potenciál svých zaměstnanců ve svůj prospěch.
  • Mezikulturní školení – pohyb v mezinárodním a multikulturním prostředí je v současné době přirozený a žádoucí. Poznejte specifika jednotlivých kultur a orientujte se v místních zvyklostech sebejistě.
  • Kurzy soft skills – jednání, komunikace, strategie – všechny dovednosti nelze mít vrozené, ale můžete se jim naučit v kurzu měkkých dovedností.

Individuální přizpůsobení

Komunikační a obchodní dovednosti manažerů a jejich další vzdělávání jsou podstatnou součástí každé firemní kultury, neboť může rozhodujícím způsobem ovlivnit úroveň, konkurenceschopnost a rozvoj firmy. Ať už se chystáte na školení v prostorách Vaší firmy nebo na výjezdní poradu, rádi pro Vás připravíme školení manažerů dle konkrétních požadavků a potřeb.

Mezikulturní školení i jazykové kurzy

Pro potřeby jednání s obchodními partnery z ciziny je dobré znát různé kulturní a obchodní praktiky z celého světa, či právě na míru dané oblasti. Berlitz proto nabízí i mezikulturní vzdělávací programy.
Tato školení je dobré propojit s kurzy obchodní angličtiny pod vedením rodilých mluvčích. V rámci skupinových či individuálních jazykových kurzů Vás vybavíme nezbytnou slovní zásobou podle Vašich představ. Nyní navíc výhodně s jarní akční nabídkou vzdělávacího centra Berlitz.
Chcete se zeptat?
2000 znaků zbývá
MyBerlitz


Zapomněli jste heslo?