5 důvodů proč zadat překlady agentuře Berlitz


Co nabízí překladatelská agentura jazykové školy Berlitz Praha?

Kvalifikace překladatelů

Překlady textů vyhotovují vysokoškolsky vzdělaní překladatelé s výbornou znalostí českého a cizího jazyka. Korektury českých textů provádějí rodilí mluvčí a stejně tak i překlady vyhotovené v cizím jazyce procházejí jazykovou korekturou rodilých mluvčí. Odborné texty svěřujeme odborníkům z daných oborů, kteří tak dohlédnou na jejich faktickou správnost.

Rychlost překladů

Standardní doba dodání překladatelské zakázky činí 2 - 3 dny v závislosti na délce textu a na aktuální vytíženosti překladatelů. U mnohastránkových zakázek doporučujeme konzultovat termín dodání v předstihu, aby nedocházelo
k prodlevám. V případě zájmu vyhotovíme překlad i v expresním termínu do 24 hodin.

Ceník překladů

Cena jedné normostrany překladu (1800 znaků včetně mezer) začíná na
590,- Kč včetně DPH. Pro stálé zákazníky a studenty nabízíme na překladatelské služby slevy.

Oficiální překlady

Při zadávání překladatelké zakázky v jazykové škole Berlitz Praha můžete počítat s kompletním servisem. Od běžného překladu po oficiální překlady se soudním ověřením. Překlady úředních dokumentů vyhotovujeme na přání se soudním ověřením.

Odborné texty

Jestliže potřebujete přeložit odborné nebo technické texty, náš překladatelký servis zajistí jejich přeložení s absolutní precizností a dohledem. K jazykové korektuře zveme odborníky z daných oborů, kteří tak zajistí a potvrdí správnost překladu.

Překlady ze všech světových jazyků

Překlady textů zajišťujeme jak ze standardních jazyků (Aj, Nj, Fr, Šj, Ru, It),
tak z dalších cizích jazyků. Kontaktujte pobočku překladatelského servisu a domlutvte si svoji zakázku ještě dnes.

Vzdělávací a jazykové centrum s. r. o.
Palác Archa
Na Poříčí 1047/26
110 00 Praha 1
Tel: +420 273 136 015
E-mail:
Chcete se zeptat?
2000 znaků zbývá
MyBerlitz


Zapomněli jste heslo?