Novinky

Dosáhněte výrazného pokroku v jazykových znalostech a schopnostech již za týden díky intenzivnímu kurzu angličtiny

berlitz clanek rijen 2017 intenzivni anglictina 5 dnu za cenu 4Studium jazyků pro některé lidi znamená radost, pro jiné nutné zlo a pro některé je jednou z možností osobního rozvoje. Ať už je to ve Vašem případě jakkoliv, naši lektoři se vždy snaží vést výuku takovým způsobem, aby studenty bavila a aby přinesla maximální benefit v podobě výrazného pokroku v jazykových znalostech a schopnostech.

Zvláště individuální jazykové kurzy mohou být přizpůsobeny co nejvíce potřebám každého studenta. Zaměřují se na oblasti, ve kterých student cítí slabiny, nebo které lektor identifikuje jako oblasti vyžadující zvýšenou pozornost.

Zlepšete si jazykovou úroveň za krátkou dobu v intenzivních kurzech Berlitz

berlitz clanek zari 2017 5 dnu za cenu 4Odpočinuli jste si v létě a s příchodem podzimu jste připraveni znovu nastartovat vzdělávací aktivity? Užili jste si dovolenou v zahraničí, ale zjistili jste, že je potřeba zapracovat na jazykových znalostech, abyste se příště cítili více sebevědomí při mluvení cizí řečí?

Jazyková škola Berlitz nabízí po mnoho let služby v oblasti jazykového vzdělávání. Pro naše studenty na nejrůznější úrovni, od začátečníků až po pokročilé, připravujeme každoročně kurzy více než 40 jazyků.

Studujte efektivně v individuálním jazykovém kurzu Berlitz! Intenzivní výuka je navíc do konce listopadu v akční nabídce.

berlitz clanek rijen 2017 5 dnu za cenu 4Na trhu existuje široká nabídka jazykových kurzů, od samostudia pomocí online mobilních aplikací, přes dlouhodobé skupinové kurzy až po možnost studovat cizí jazyk v zahraničí. Pokud pro Vás studium v zahraničí nepřipadá v úvahu, pokud se těžko motivujete do samostudia nebo cítíte, že v rámci skupinových lekcí byste nedostali dostatek prostoru pro mluvený projev, pak pro Vás může být vhodnou alternativou individuální intenzivní kurz angličtiny či jiného zvoleného jazyka.

Jazyková škola Berlitz nabízí jazykové kurzy vedené výhradně lektory z řad rodilých mluvčích. Ti pomohou navodit pocit, jako byste studovali v cizí zemi. Individuální lekce pak zaručí, že student dostává maximální prostor k procvičování mluvení.

Maximálně efektivní individuální kurzy angličtiny pro děti nyní se slevou 22 %

Berlitz clanek zari 2017 individualni kurz pro deti se slevouPrázdniny utekly jako voda a děti už zase sedí ve školních lavicích. Některé z nich si o prázdninách užily zahraniční dovolenou s rodiči a třeba si i vyzkoušely použít angličtinu v praxi. Jiné pak třeba potkaly nové anglicky mluvící kamarády na mezinárodním táboře.

Úroveň jazykových znalostí a schopností se u dětí může často lišit i přes to, že chodí do stejné třídy nebo mají za sebou stejný počet roků studia anglického jazyka. Pokud chcete, aby Vaše děti v angličtině excelovaly a byly co nejlépe jazykově vybaveny do budoucna, jazyková škola Berlitz nabízí kvalitní kurzy angličtiny pro děti jako nadstavbu školní výuky.

Do nového školního roku jsme pak připravili speciální akční nabídku slevu 22 % na individuální kurz angličtiny pro děti ve věku 4 až 16 let.

Díky zábavné formě výuky a vhodné motivaci pomohou lektoři Berlitz Vašim dětem dosáhnout zlepšení v individuálních kurzech angličtiny

berlitz clanek rijen 2017 individualni kurz pro deti se slevouVětšina rodičů si je vědoma, že studium angličtiny či dalších jazyků je pro děti v dnešní době velmi důležité. Občas však může být obtížné děti do učení motivovat. Ve vzbuzení zájmu o cizí řeči hraje důležitou roli lektor, způsob vedení a náplň vyučovacích hodin ve škole či v rámci kurzů jazykové školy, kterou děti navštěvují.

Jazyková škola Berlitz se neustále snaží přicházet s inovativními a zajímavými kurzy angličtiny nejen pro dospělé, ale také pro děti. Na podzim 2017 jsme mimo jiné připravili novinku v podobě Kids workshopů, ve kterých se děti mohou s lektory z řad rodilých mluvčích vydat za poznáním kolem světa.

Naučte se hezky česky v kurzech češtiny pro cizince Berlitz

berlitz clanek srpen 2017 cestina pro cizinceČeština patří do skupiny slovanských jazyků. Podle toho, ze které země zájemce o studium českého jazyka pochází, se tedy může zdát do určité míry podobnou nebo naopak velmi vzdálenou řečí. Ať už je tomu jakkoliv, v kurzech češtiny pro cizince v jazykovém centru Berlitz Vás naučíme mluvit hezky česky.

Nová slovíčka a jejich výslovnost, poměrně složitá gramatika a určitá specifika tohoto jazyka dávají studentům občas pocit, že naučit se češtinu je téměř nemožné. Díky profesionálním lektorům s mnohaletou zkušeností a unikátní metodě výuky, metodě Berlitz, se však v našich kurzech budete zlepšovat s každou lekcí.

Vypravte děti za poznáním kolem světa s novými workshopy Berlitz v anglickém jazyce

berlitz clanek rijen2017 kids workshopChcete ve Vašich dětech probudit zájem o studium anglického jazyka, které jim v budoucnu může otevřít dveře do světa? Patří zeměpis či angličtina k oblíbeným předmětům Vašich dětí a možnost dozvědět se něco o vzdálených zemích přímo od zahraničního lektora, rodilého mluvčího, by je nadchla?

Jazyková škola Berlitz připravila od letošního podzimu nové workshopy v anglickém jazyce pro děti od 5 do 7 a od 8 do 12 let. Workshopy budou probíhat každé čtvrtletí a jejich náplní bude poznávání světa zábavnou formou. Děti budou pracovat se dvěma učiteli a s novými kamarády v malých skupinkách, což jim nabídne maximální prostor pro mluvený projev v angličtině.

Díky jazykovému pokroku v kurzu angličtiny Summer Immersion Vám bude do zpěvu

berlitz clanek srpen 2017 anglictina summer immersionMáte rádi hudbu a nejen tu českou? Chtěli byste rozumět textům anglicky zpívaných písniček, které často slýcháváte v rádiu nebo na letních festivalech s účastí zahraničních zpěváků a kapel? Líbilo by se Vám sledovat filmy v originálním znění bez nutnosti číst titulky? Rádi byste si na zahraniční dovolené popovídali s anglicky hovořícími cizinci, ale nemáte sebevědomí vést delší konverzaci?

V letním kurzu angličtiny Summer Immersion Vám pomůžeme udělat velký pokrok v jazykových znalostech a schopnostech již za velmi krátkou dobu. Intenzivní jedno nebo dvoutýdenní kurz se zaměřuje v první řadě na mluvený projev. Studenti zaznamenávají zlepšení již po několika lekcích.

Individuální kurzy angličtiny pro děti připraví Vaše malé studenty na budoucnost. Využijte slevu 22 % z ročního či semestrálního školného již dnes!

berlitz clanek zari 2017 individualni kurz pro deti se slevouDůležitost vynikající znalosti minimálně jednoho světového jazyka pro úspěšné uplatnění se na trhu práce rok od roku roste. Učení v dospělosti přitom nemusí jít již tak snadno, jako v mladším věku – a naopak dětem je touha po nových dovednostech naprosto přirozená. Využijte tuto skutečnost v jejich prospěch: Investice do studia cizích jazyků Vašich dětí již od raného věku jim může v budoucnu otevřít dveře do celého světa.

Nespoléhejte se pouze na povinnou výuku cizího jazyka na základní nebo střední škole. Při větším počtu dětí ve třídě sice mohou získat dobré základy ve slovní zásobě a gramatice, mluvený projev ale často zaostává.

Investujte do vzdělání a studujte v kurzu němčiny Summer Immersion. Nyní také s partnerem v akci 2 za 1!

berlitz clanek srpen 2017 nemcina summer immersionStudium jazyků je jednou z oblíbených oblastí osobního rozvoje. Investice do jazykového vzdělání vede ke zvýšení kvalifikace a lepší možnosti uplatnění na trhu práce. Znalost cizí řeči můžeme však využít nejen v práci, ale také v soukromém životě při cestách do ciziny nebo komunikaci s přáteli ze zahraničí.

Jazykové centrum Berlitz nabízí širokou řadu kurzů více než 40 světových jazyků. Kromě angličtiny je vysoký zájem také o němčinu, jazyk našich dvou sousedních států.

Mohlo by Vás zajímat

Chcete se zeptat?
2000 znaků zbývá