kurzy pro osobní růst

Kurzy pro osobní růst

Přepokladem úspěchu v práci, ale osobním životě, je umění využít svůj osobní potenciál na maximum. Pokud cítíte, že máte v určitých oblastech rezervy, určitě Vám prospěje absolvování kurzů pro osobní rozvoj.

Co je obsahem kurzů pro osobní rozvoj

V rámci seminářů Berlitz zaměřených na osobní růst se naučíte precizně formulovat svoje myšlenky a přesvědčivě je prezentovat ostatním. Zdokonalíte se v time managementu a umění prioritizace. Naučíme Vás, jak asertivně prosazovat své názory a jak vést diskuzi s ostatními. Tyto i jiné komunikační schopnosti se řadí do tzv. soft skills.  

V důsledku globalizace se stále častěji setkáváme s obchodními partnery z druhého konce světa, např. Japonci a Čínany, jejichž kultura a obchodní i sociální zvyklosti se od těch našich v mnohém liší. V rámci kurzů mezikulturního vzdělávání se můžete naučit jednat s lidmi z odlišných kultur a zemí. Naučíme Vás jednat s cizinci tak, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním a trapasům.   

Komu jsou určeny kurzy osobního růstu

Dovednosti spadající do kategorie soft skills nevyužijete jen na manažerské pozici, ale doslova v každé oblasti lidské činnosti a v partnerských vztazích. 

 

Soft skills

V rámci seminářů soft skills zdokonalíte své komunikační dovednosti, naučíte se asertivně jednat, řídit projekty a vést strategická obchodní jednání i jednat se zákazníky.
Více o tomto kurzu ›
 

Mezikulturní kurzy

Na seminářích věnovaných jednání s odlišnými kulturami se dozvíte více o obchodních, kulturních i společenských zvyklostech asijských a jiných kultur.
Více o tomto kurzu ›
 

Jazykové kurzy

Ne nadarmo se říká: "Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem." Jazyková škola Berlitz nabízí výuku více než 40 cizích jazyků formou prezenčních i virtuálních jazykových kurzů.
Více o tomto kurzu ›
 Chcete se zeptat?
2000 znaků zbývá
MyBerlitz


Zapomněli jste heslo?