Kurzy obchodní angličtiny (business English)

kurzy business englishKurzy Business English vedené metodou Berlitz® nabízí účinnou výuku obchodní angličtiny pro všechny zaměstnance, kteří v co nejkratším čase potřebují zdokonalit své komunikační dovednosti v obchodním styku.

Lekce obchodní angličtiny Berlitz® jsou zaměřeny na aktivní použití jazyka a speciální terminologie v konkrétních situacích Vašeho profesionálního života.

Výhody:

 • cílově zaměřená výuka angličtiny, která pomáhá překonat jazykovou bariéru
 • simulace konkrétních obchodních situací
 • zapojení případových studií a diskuse na ekonomická a politická témata
 • vedeny speciálně školenými rodilými mluvčími

Termíny konání kurzů obchodní angličtiny lze stanovit individuálně s ohledem na pracovní dobu Vaší firmy.

Zaujaly Vás naše kurzy obchodní angličtiny?

Napište nám nebo zavolejte na telefonní číslo 273 136 015 a domluvte si osobní schůzku, na které se dozvíte více o našich programech a doporučíme Vám nejefektivnější způsob výuky ve Vaší firmě.

A samozřejmě obdržíte zdarma hodnotící test hodnotící test (Berlitz® Level/CEF), který zjistí současnou úroveň jazykových znalostí Vašich zaměstnanců. Před absolvováním testu si přečtěte následující instrukce.

Chcete vyzkoušet Berlitz metodu®? Domluvte si zkušební lekci obchodní angličtiny zdarma!

Volitelná témata lekcí obchodní angličtiny:

 

ARTS & ENTERTAINMENT

 • diskutovat o umění, architektuře, filmech, článcích v časopisech a dalších formách populární zábavy
 • aktivní slovní zásoba slangových, idiomatických a hovorových výrazů
 • jak zvládnout kritiku, jak taktně vyjádřit odlišný názor
 • techniky pro pochopení mediálních zdrojů angličtiny včetně lyrické nebo populární hudby
 

NEGOTIATIONS

 • připravit se k vyjednávání a vytvořit správnou atmosféru
 • naučit se, jak vyjádřit svůj názor asertivně, a ne agresivně
 • porozumět neverbálním signálům jako je tón hlasu, výraz obličeje a pohyb očí
 • upravit řeč svého těla ke správnému předání sdělení a správně si vyložit řeč těla ostatních
 • použít správné výrazy na vyjádření toho, že posloucháte
 • vzít do úvahy kulturní zázemí všech, kteří jsou zahrnuti do vyjednávání nebo k řešení konfliktu
 

E-MAILS & BUSINESS WRITING

 • budete psát působivěji obchodní e-maily, memoranda, pořady jednání a další formy profesionální korespondence v angličtině
 • zvolíte vhodné oslovení i závěr
 • upravíte svůj tón a styl
 • uspořádáte si poznámky a memoranda
 • zvládnete předání špatné zprávy nebo kritiky s taktem
 

 

 

BUSINESS I.

 • mluvit a používat aktuální obchodní idiomy, odborné pojmy
 • konverzovat během přestávek a obchodních jednání
 • sdílet informace o rozpočtu, finančních záležitostech a analytických nástrojích
 • diskutovat marketingové plány, reklamní koncepty, výrobní prvky
 • pochopit jazyk zákaznického servisu a udržení zákazníků
 • poznat základní nezbytné výrazy prodeje a prodejních technik
 • diskutovat o motivaci personálu, o udržení talentovaných zaměstnanců a vedení lidských zdrojů k dosažení výsledků
 

BUSINESS II.

 • diskutovat vrcholné strategie rostoucího obchodu
 • diskutovat typy rizik, kterým mohou firmy čelit a metody jejich zvládání
 • pochopit klíčové prvky zavádění nového obchodu
 • pochopit marketingové plány, reklamní koncepce a výrobní prvky
 • používat v hovoru aktuální obchodní idiomy, odborné pojmy a výrazy
 • vědět, co říci během přestávek a obchodních jednání
 

Meetings and presentations

 • naplánovat úspěšnou schůzku nebo prezentaci
 • vytvořit jasný pořad jednání
 • nastavit správný tón
 • poradit si s obtížnými situacemi, včetně zvládnutí vyrušení, povzbuzení účastníků
 • vytvořit krátké efektivní podklady a další vizuální pomůcky
 • minimalizovat stupeň strachu a získat větší jistotu
 • navázat spojení s publikem
 • použít správné výrazy, abyste ukázali, že posloucháte
 • stát se efektivnějším účastníkem
 

 

 

SOCIAL SITUATIONS

 • vést společenskou konverzaci během neformálních i obchodních setkání
 • elegantně zvládnout nepříjemné situace a nedorozumění
 • pomoci, když někdo jiný "zápasí" s konverzací
 • ovládat nejlepší způsoby úspěšného začátku i ukončení konverzace
 • vědět, jak reagovat s taktem v obtížných situacích
 

PRONUNCIATION

 • mluvit v přirozenějším rytmu
 • upravit svou intonaci na reakci na podnětné otázky a rozlišit jemné odstíny
 • komunikovat efektivněji jak s rodilými, tak s nerodilými mluvčími
 • pracovat na výslovnosti obtížnějších výrazů
 

 

 

Kurzy obchodní angličtiny – Business English

Obchodní angličtina vyučovaná metodou Berlitz je určeny pro všechny, kteří potřebují zdokonalit své komunikační dovednosti v obchodním styku. Jazyková obchodní průprava je pro Vás připravena v těchto kurzech: Arts and Enterntainment, Negotiations, E-Mails and Business Wrtiting, kurzy Business I. a Business II., Social Situations, Pronunciation a Meeting and Presentations. V kurzu Arts and Enterntainment budete mluvit a diskutovat o umění, architektuře, časopisech i filmech zaměřených na kulturu a zábavu. Lektoři Vás naučí, jak zvládat kritiku, jak se taktně vyjádřit, pokud máte odlišný názor nebo si osvojíte slangové výrazy z dané oblasti. Po absolvování kurzu E-Mails and Business Wrtiting budete jedničkou v oblasti obchodní korespondence v angličtině. Business I. Vám pomůže mluvit a používat aktuální obchodní odborné pojmy a idiomy, budete se učit konverzovat během obchodních jednání i přestávek. Další kurz, kde je hlavním cílem obchodní angličtina, je Business II. Lekce obchodní angličtiny Berlitz® jsou zaměřeny na aktivní použití jazyka a speciální terminologie v konkrétních situacích Vašeho profesionálního života.Chcete se zeptat?
2000 znaků zbývá