Jazykové úrovně Berlitz

Otestujte své jazykové znalosti v našem online testu a zjistěte, jak na tom aktuálně jste dle stupnice jazykových úrovní Berlitz...

Spustit test >> Před absolvováním testu si přečtěte následující instrukce.

levels

Berlitz jazyková úroveň 1 | CEF úroveň A 1

Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky – například, kde bydlí, jak se jim daří nebo co mají rádi a zároveň dokážete i Vy na stejné typy otázek odpovědět. Pokud se osoba s níž mluvíte, vyjadřuje pomalu a pomáhá s opakováním některých výrazů, můžete se zúčastnit i jednoduché konverzace.

Berlitz jazyková úroveň 2 | CEF úroveň A 2.1

Jste schopni rozumět a předávat obecné, jednoduché vzkazy. Vypořádáte se s jasnou informací a zvládnete jednoduchou konverzaci. Popíšete denní aktivity doma a v práci s použitím okruhu jednoduchých výrazů a vět. Umíte se zeptat a rozumíte informacím souvisejících s denními činnostmi, jako je nakupování, rezervace dovolené nebo hotelu.

Berlitz jazyková úroveň 3 | CEF úroveň A 2.2

Zvládnete sledovat konverzaci na všeobecné a známé téma, ve společenských i obchodních situacích. Zvládnete iniciovat, udržet i uzavřít rozhovor. Jste schopni se zúčastnit jednoduchých diskusí, předat odborné instrukce, popsat problém a dát k němu i řešení. Jste schopni gratulovat k nějaké události, vyjádřit souhlas a nesouhlas a vyjádřit stížnost.

Berlitz jazyková úroveň 4 | CEF úroveň A 2.3

Jste schopni porozumět informacím na známé téma v komplikovanějším kontextu a hovořit o velkém množství všeobecných témat. Umíte vybudovat profesionální kontakt, někomu poradit nebo dát návrh řešení. Jste schopni vyřídit komplikovanější náležitosti, jako je výměna zboží nebo zrušení objednávky. Zvládnete psát poznámky, vzkazy a osobní dopisy, například poděkování.

Berlitz jazyková úroveň 5 | CEF úroveň B 1.1

Vedete konverzaci v širokém rozsahu týkajících se různých témat a okolností. Zvládnete popsat a zadat přesné instrukce v souvislosti se situací. Jste schopni formulovat běžné otázky a odpovědi v pracovním prostředí. Lehce předáte přesné instrukce k pracovním procesům. Zvládnete pohodlně komunikaci jak pro osobní, tak i pro pracovní účely, například diskuzi o kvalitě produktů či služeb.

Berlitz jazyková úroveň 6 | CEF úroveň B 1.2

Jste schopni komunikovat odpovědně a pohodlně v mnoha profesních a osobně zaměřených situacích. Dokážete formulovat odlišnými způsoby to, co chcete v jazyce vyjádřit. Jste schopni odpovídajícím způsobem zvládnout i náročné situace a účastnit se rozhovoru s několika rodilými mluvčími. Umíte například diskutovat o projektu a vyjádřit požadavky, názory a ideje. Jste schopni vést dlouhé telefonické rozhovory a vyřídit všechny náležitosti ke služební cestě.

Berlitz jazyková úroveň 7 | CEF úroveň B 1.3

Bez problému vyjádříte svůj názor a jste schopni ho bezpečně obhájit během diskuze. Rozumíte některým idiomatickým výrazům používaných rodilými mluvčími. Jste schopni zvládnou náročnou situaci, například dokážete urovnat spor. I v těch nejvíce profesně orientovaných situacích, dokážete užít formálně vhodnou slovní zásobu. Vypořádáte se s prezentací, zvládnete výklad nejpodstatnějších částí problému.

Berlitz jazyková úroveň 8 | CEF úroveň B 2.1

Jste schopni komunikovat v jazyce i ve velice náročných úkolech a situacích. Bez problému se účastníte konverzace na profesně či sociálně zaměřené téma. Zvládnete například profesionální prezentaci na otevřeném mítinku a i obchodní prezentaci. Zvládnete hovor s různou mírou významů a zabarvení a bez problémů si poradíte i ve velice komplikovaných situacích.

Berlitz jazyková úroveň 9 | CEF úroveň B 2.2

Jste schopni komunikovat s velice rozdílnými skupinami osob na široké bázi známých a nových témat a jste schopni uspokojit většinu osobních akademických i profesionálních požadavků. Umíte, například, sebevědomě vystupovat v diskuzích a na mítincích, dokážete vyjádřit a obhajovat své názory. Jste schopni podat přesné a detailní popisy. Umíte psát různé texty, jako e-maily nebo obchodní dopisy bez jediné chyby.

Berlitz jazyková úroveň 10 | CEF úroveň C 1/2

CEF Level C1 – Jazykový projev je spontánní a plynulý s velice širokým okruhem slov a slovních spojení. Rozumíte bez problému náročným textům a jste celkově schopni pochopit všechny výrazy a význam. Komunikujete přirozeně a efektivně v nejvíce i v nejméně formálních situacích na bázi sociálních a profesionálních témat. Ve svém projevu vytváříte závěry jasně a smysluplně, jste schopni detailně popisovat, hovořit a obhajovat své názory na kontroverzní témata.

CEF Level C2 – Bez problému rozumíte všemu, co čtete nebo slyšíte. Jazykový projev je plynulý, vhodně stylisticky postavený a dobře konstruovaný. K lepšímu vyjádření používáte jemné nuance i za komplikovaných okolností. Zvládnete připravit komplexní reporty na profesionálně zaměřené téma. Dosáhli jste výjimečné jazykové úrovně, která se blíží úrovni vzdělaného nebo velice dobře sečtělého rodilého mluvčího.

 

Jazykové úrovně Berlitz

Nejste si jisti, jaké jazykové úrovně v cizím jazyce aktuálně dosahujete? Otestuje se online u Berlitz. Stupnice jazykové úrovně znalosti jazyka je následující: Berlitz jazyková úroveň 1 (CEF úroveň A1): zvládáte každodenní, opakující se situace, překlad jednoduchých vět Vám také nedělá potíže. Berlitz jazyková úroveň 2 (CEF A úroveň 2.1): rozumíte obecným, jednodušším informacím a dokážete je i dále předat. Berlitz jazyková úroveň 3 (CEF A úroveň 2.2): Zvládáte sledovat konverzaci na obecné téma, vyjádřit stížnost, souhlas, nesouhlas s danou situací. Berlitz jazyková úroveň 4 (CEF úroveň A 2.3): Rozumíte informacím na témata, která jsou Vám blízká i v komplikovanějším kontextu. Zvládáte hovořit o velkém množství všeobecných témat. Můžete si budovat profesionální kontakty, někomu poradit nebo dát návrh řešení. Jste schopni vyřídit komplikovanější náležitosti, jako je výměna zboží nebo zrušení objednávky. Zvládnete psát poznámky, vzkazy a osob. Berlitz jazyková úroveň 5 (CEF úroveň B 1.1): Je pro Vás jednoduché vést konverzaci v širším rozsahu na různá témata i při různých příležitostech. Popíšete a zadáte přesné instrukce v souvislosti se situací. Formulujete běžné otázky a odpovědi v pracovním prostředí. Dobře si poradíte s předáním přesných instrukcí k pracovním procesům. Nedělá Vám potíže komunikace jak pro osobní, tak i pro pracovní účely. Berlitz jazyková úroveň 6 (CEF úroveň B 1.2): Zvládáte pohodlně konverzaci v mnoha profesních a osobně zaměřených situacích. Dokážete formulovat odlišnými způsoby to, co chcete v jazyce vyjádřit. Odpovídajícím způsobem zvládáte i náročné situace a i komplikovaný rozhovor v angličtině s několika rodilými mluvčími. Daří se Vám v daném jazyce dobře konverzovat o projektu a vyjádřit požadavky, názory a ideje. Jste schopni vést dlouhé telefonické rozhovory a vyřídit všechny náležitosti ke služební cestě. Berlitz jazyková úroveň 7 (CEF úroveň B 1.3): Nevadí Vám rozhovor ani složitější diskuze na dané téma, rozumíte některým idiomům používaným rodilými mluvčími. Zvládáte i náročné situace, například spory. I v těch nejvíce profesně orientovaných situacích, dokážete užít formálně vhodnou slovní zásobu. Vypořádáte se s prezentací, zvládnete výklad nejpodstatnějších částí problému. Berlitz jazyková úroveň 8 (CEF úroveň B 2.1): Komunikace v daném jazyce i ve velmi náročných podmínkách Vám nečiní potíže na poli profesionálním, formálním i neformálním. Zvládnete například profesionální prezentaci na otevřeném mítingu i obchodní prezentaci, hovor s různou mírou významů a zabarvení, poradíte si i ve velice komplikovaných situacích. Berlitz jazyková úroveň 9 (CEF úroveň B 2.2): Jste schopni komunikovat s rozmanitými skupinami osob o mnohých tématech. Umíte například sebevědomě vystupovat v diskuzích a na mítincích, dokážete vyjádřit a obhajovat své názory. Jste schopni podat přesné a detailní popisy. Zvládnete bezchybné psaní dopisu, e-mailu či obchodní korespondence nebo složité překlady vět. Berlitz jazyková úroveň 10 se dělí na dvě další úrovně: CEF úroveň C 1/2. CEF jazyková úroveň C 1: Jazykový projev máte spontánní a plynulý s maximálně širokým okruhem slov a slovních spojení. Porzumíte složitým textům a jste celkově schopni pochopit všechny výrazy a význam. Komunikujete přirozeně a efektivně v nejvíce i v nejméně formálních situacích na bázi sociálních a profesionálních témat. Ve svém projevu vytváříte závěry jasně a smysluplně, jste schopni detailně popisovat, hovořit a obhajovat své názory na kontroverzní témata. CEF jazyková úroveň C 2: Rozumíte všemu, co čtete či slyšíte. Jazykový projev je plynulý, vhodně stylisticky postavený a dobře konstruovaný. K lepšímu vyjádření používáte jemné nuance i za komplikovaných okolností. Zvládnete připravit komplexní reporty na profesionálně zaměřené téma. Dosáhli jste výjimečné jazykové úrovně, která se blíží úrovni vzdělaného nebo velice dobře sečtělého rodilého mluvčího.Chcete se zeptat?
2000 znaků zbývá